Bijzondere bijstand

Het komt mij als uitvaartondernemer met enige regelmaat voor dat een overledene geen uitvaartverzekering heeft en er geen erfenis is dus geen geld. In dat geval zijn de directe nabestaanden verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Maar het komt ook voor dat de nabestaanden de uitvaart niet kunnen betalen. Wat gebeurt er dan? Dan…