anderhalve meter samenleving

Een arm troostend om iemand heen slaan, kan helaas niet in de huidige anderhalvemetersamenleving. Toch wil je ook nu waardig en op de juiste wijze afscheid nemen als een dierbare overlijdt. Met aandacht voor details en creatieve oplossingen voor wat nog wel mogelijk is, help ik u graag bij het organiseren van een persoonlijke en…

Bijzondere bijstand

Het komt mij als uitvaartondernemer met enige regelmaat voor dat een overledene geen uitvaartverzekering heeft en er geen erfenis is dus geen geld. In dat geval zijn de directe nabestaanden verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Maar het komt ook voor dat de nabestaanden de uitvaart niet kunnen betalen. Wat gebeurt er dan? Dan…

‘Op het leven’

De telefoon ging en aan de andere kant van de lijn sprak een meneer over zijn vrouw die opgenomen was in de hospice in Zevenaar en niet lang meer te leven had. Het ging allemaal heel snel en zijn wens was om op korte termijn een afspraak te maken. Daarom hebben we nog die middag…

Johan uitvaartzorg

Leven

Al surfend op het internet, kom je soms bijzondere dingen tegen. Zo las ik een artikel op internet waarin beschreven werd dat iemand een bericht plaatste op Reddit.com in 2011. Daarop reageerde een man op leeftijd. Zijn reactie was erg bijzonder en nog steeds actueel, ik wil u deze niet onthouden. Want zijn woorden over…

Johan uitvaartzorg

Overpeinzing

De feestdagen zijn achter de rug, de kerstboom is opgeruimd en langzaam start het gewone leven weer op. Op de werkvloer wensen collega’s elkaar “een succesvol en vooral gezond nieuw jaar” en begint men weer aan de reguliere werkweek. Vaak is de januarimaand een lange sombere maand en hopen we vooral dat de lente dit…

Johan uitvaartzorg

Stapsgewijs loslaten

Wanneer je met je partner, kinderen en kleinkinderen jaren van geluk hebt gekend, maar op een dag te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, is het loslaten des te zwaarder.  Zo overkwam het een man van 67 jaar die genoot van zijn pensioen gerechtigde  leeftijd en wiens jongste dochter net in het huwelijksbootje was…

Johan uitvaartzorg

Je hebt zelf de keuze

Stel, je geliefde/dierbare is overleden en je gaat in shock de papieren checken. Dan vind je papieren van een uitvaartverzekering en op de polis staat meestal een telefoonnummer met de melding “Bel dit nummer om een overlijden te melden.” Wat doe jij dan?? Bel je dan dit nummer of ga je zelf nadenken? Blijkbaar belt…

Johan uitvaartzorg

Als je aan de zijlijn staat…

U kent het vast allemaal, plotseling gaat de telefoon en u ontvangt een bericht over een sterfgeval van een familielid of vriend maar je kunt niets doen dan aanhoren, want je bent niet de eerst betrokkene. Je legt de hoorn neer en er ontstaat een enorme leegte en gevoel van machteloosheid. Wat kun je dan…