Overlijden: wat moet ik regelen?

Is uw partner, ouder of kind overleden? Dan krijgt u mogelijk te maken met aangifte van overlijden, de uitvaart samen met Johan Uitvaartzorg te organiseren en de administratie afwikkelen namens uw partner, ouder of kind. Hiervoor heeft de overheid een overzichtelijke website, die u helpt met alle wat u moet regelen met de overheid en bij welke instantie u moet zijn. Uw antwoorden zijn nodig om te bepalen wat voor u belangrijk kan zijn. U krijgt een overzicht dat zo veel mogelijk bij u past.

Voor meer informatie, klik hier

Vul de vragen in, die op u van toepassing zijn op de https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensgebeurtenissen/vraag-en-antwoord/checklist-bij-overlijden