Ook als u elders verzekert bent kunt u
Johan Uitvaartzorg uw uitvaart laten verzorgen:

Veel mensen weten niet dat u zelf de beslissing neemt, welke Uitvaartondernemer u kiest voor uw uitvaart en dat u, met uw uitvaartverzekering, niet gebonden bent dit door hen te laten uitvoeren. Dus kiest u ervoor om het door Johan Uitvaartzorg te laten uitvoeren dan ontvangt men een vergoeding in de vorm van geldbedrag, dat uitgekeerd wordt na overlijden. 

Hoe wordt het geldbedrag door de verzekeraar uitgekeerd? 

Er zijn 2 mogelijkheden:

1

De verzekeraar keert in principe uit aan de nabestaanden.

2

Maar om het u makkelijk te maken kunt u ook een zgn. “Akte van cessie” ondertekenen waarna Johan Uitvaartzorg de afhandeling met de verzekeraar verder voor u regelt en de uitkering rechtstreeks aan Johan Uitvaartzorg wordt overgemaakt. Is het uit te keren geldbedrag groter dan de opgestelde factuur, ontvangt u het restbedrag van Johan Uitvaartzorg terug gestort.

Dela Naturaverzekering

Het DELA Uitvaartplan bestaat uit twee verzekeringen: de Dienstenverzekering €3758,- (2020) €3861,- (2021) en de Geldverzekering €634,- (2020) €651,- (2021) wanneer Dela deze voor u organiseert.

Voor de hoogte van de vergoeding voor de Dienstenverzekering, wanneer Johan Uitvaartzorg de uitvaart voor u mag organiseren €2921,- (2021). Voor de geldverzekering geldt minimaal een bedrag van €651,- (2021). 

LET OP: Het geldbedrag kan per persoon verschillen, want men kan bij leven een hogere geldverzekering afgesloten hebben.

Dit betekent dat bij overlijden men minimaal ontvangt als u voor Johan Uitvaartzorg kiest:

€2921,- + €651,- = €3572,- (berekend voor 2021)

Met een Flex uitvaartpakket van €2995.00 krijgt u van mij €577.00 (2021) teruggestort https://johanuitvaartzorg.nl/ik-help-graag/uitvaartpakket/

 

 1. Hoe krijgt de nabestaanden het geldbedrag op zijn/haar bankrekening:
 • Dan meld u telefonisch 0800 955 66 55, (Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.) dat de persoon is overleden en dat Johan Uitvaartzorg de uitvaart regelt en vraagt u naar het vrijgevallen geldbedrag.
 • U vraagt bij de Dela om een registratienummer voor deze melding.
 • Voor snelle afhandeling stuurt u digitaal via het emailadres: uitvaartdesk@dela.org de volgende formulieren: kopie “Uittreksel uit een overlijdensregister”, het registratienummer mee, kopie polisblad van de overledene en de factuur van Johan Uitvaartzorg. Daarbij stuurt een kopie van uw bankpas mee en vermeld u in de mail uw rekeningnummer waarop het bedrag gestort mag worden.
 1. Laat u dit liever door Johan Uitvaartzorg organiseren:

Dit kan Johan Uitvaartzorg voor u regelen door het ondertekenen en invullen van een document “Akte van Cessie”, krijgt Johan Uitvaartzorg het geldbedrag op zijn bankrekening gestort.

Yarden Kapitaalverzekering

Bij Yarden bekijkt u de polis van de overledene en daarop het geldbedrag. Men ontvangt elk jaar een nieuw Polisblad met daarop het vrij te besteden geld bedrag. Hiermee kunt u Johan Uitvaartzorg uw uitvaart laten uitvoeren. 

 

 1. Hoe krijgt de nabestaanden het geldbedrag op zijn/haar bankrekening:
 • Dan meld u telefonisch 0800 8192, (dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar) dat de persoon is overleden en dat Johan uitvaartzorg de uitvaart regelt en vraagt u naar het vrijgevallen geldbedrag.
 • Voor snelle afhandeling stuurt u digitaal via het emailadres: vergoedingen vergoedingen@yarden.nl  de volgende formulieren: kopie “Uittreksel uit een overlijdensregister”, kopie polisblad van de overledene en de gespecificeerde factuur van Johan Uitvaartzorg. Daarbij stuurt een kopie van uw bankpas mee en vermeld u in de mail uw rekeningnummer waarop het bedrag gestort mag worden.
 1. Laat u het liever door Johan Uitvaartzorg organiseren:

Dit kan Johan Uitvaartzorg voor u regelen door het ondertekenen en invullen van een document “Akte van Cessie”, krijgt Johan Uitvaartzorg het geldbedrag op zijn bankrekening gestort.

Monuta Natura – of Kapitaalverzekering

Bij Monuta bestaan er zowel een natura polis als een kapitaalverzekeringspolis. Bekijk daarom het jaarlijkse overzicht van Monuta en bel zo nodig welk geld bedrag vrij komt als u dit zelf organiseert. Bij Monuta bestaan er diverse versies van Naturapolissen en de uitkering is afhankelijk in welk jaar u deze heeft afgesloten. Dus hier zijn geen vaste gegevens zo op te sommen. 

 

 1. Hoe krijgt de nabestaanden het geldbedrag op zijn/haar bankrekening: 
 • Dan meld u telefonisch 0800 – 023 05 50, (dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar) dat de persoon is overleden en dat Johan Uitvaartzorg de uitvaart regelt en vraagt u naar het vrijgevallen geldbedrag.
 • Voor snelle afhandeling stuurt u digitaal via het emailadres naar de afdeling vergoedingen Uitkeringen@monuta.nl  de volgende formulieren: kopie “Uittreksel uit een overlijdensregister”, kopie polisblad van de overledene en de factuur van Johan Uitvaartzorg. Daarbij stuurt een kopie van uw bankpas mee en vermeld u in de mail uw rekeningnummer waarop het bedrag gestort mag worden.
 1. Laat u dit liever door Johan Uitvaartzorg organiseren:

Dit kan Johan Uitvaartzorg voor u regelen door het ondertekenen en invullen van een document “Akte van Cessie”, krijgt Johan Uitvaartzorg het geldbedrag op zijn bankrekening gestort.

Oude polissen

Mocht u oudere polissen voor een uitvaartverzekering vinden, dan zijn deze overgenomen door grotere verzekeringsmaatschappijen. Zie hiervoor het toegevoegde pdf met daarin alle oude verzekeringsmaatschappijen en het bedrijf wat deze polis heeft overgenomen. Veelal betreft het geldbedragen in Guldens die u zonder rente kunt omrekenen naar Euro.

Je weet zeker dat er een levensverzekering is afgesloten. Maar de polis? Niet te vinden van je dierbare wat doe je dan:

Het Verbond van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen: https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/

Download pdf
 1. Hoe krijgt de nabestaanden het geldbedrag op zijn/haar bankrekening:
 • U meldt telefonisch, dan wel schriftelijk dat de persoon is overleden bij de diverse verzekeringsmaatschappijen en overlegt u de oude polisnummers en vermeldt u het uit te keren geldbedrag.
 • Voor snelle afhandeling vraagt u de klantenservice naar het e-mailadres van de afdeling die de vergoedingen behandeld, waarna u de volgende formulieren per email toestuurt: kopie “Uittreksel uit een overlijdensregister”, kopie polisblad van de overledene en de factuur van Johan Uitvaartzorg. Daarbij stuurt een kopie van uw bankpas mee en vermeld u in de mail uw rekeningnummer waarop het bedrag gestort mag worden.
 1. Laat u dit liever door Johan Uitvaartzorg organiseren:

Dit kan Johan Uitvaartzorg voor u regelen. Door het ondertekenen en invullen van een document “Akte van Cessie”, krijgt Johan Uitvaartzorg het geldbedrag op zijn bankrekening gestort.

Vrije keuze

U heeft vrije keuze voor welke uitvaartondernemer u kiest. U bent niet gebonden aan de maatschappij waar u verzekerd bent!

Op de polis vindt u vaak een telefoonnummer waarbij staat “Bel dit nummer om een overlijden te melden”. De meerderheid van de mensen doet dit dan ook, simpelweg omdat het er staat.

Het is echter niet noodzakelijk. Indien u kiest voor een andere uitvaartondernemer raden wij het u zelfs af om contact op te nemen. Laat dit over aan de door u gekozen uitvaartondernemer.

Een uitvaartpolis is een schadeverzekering die uitkeert wanneer de gedekte schade (een overlijden) zich voor doet. Het staat los van het feit door wie u de uitvaart laat uitvoeren. De reden dat de verzekeringmaatschappij u toch graag laat bellen is dat zij ook graag de uitvaart voor u verzorgen. Zodat zij voor een tweede maal aan u kunnen verdienen.

Bent u duurder uit?

Alle verzekeringsmaatschappijen zullen u willen laten geloven dat wanneer u de uitvaart door een ander laat uitvoeren u duurder uit bent. Dit omdat u uw ledenkorting of inkoopvoordeel dan kwijt raakt.  Dit is niet juist. Niet de korting die zij zouden geven is belangrijk, maar de prijs waar de korting vanaf gaat. Omdat deze grote bedrijven veel overhead kosten hebben liggen hun standaard prijzen structureel hoger.  Vaak als u de zogenaamde ledenkorting of inkoopvoordeel van hun standaardprijs af haalt bent u toch duurder uit als elders.

Laat u dus niet misleiden. Maak een bewuste keuze welke uitvaartondernemer u kiest. Kies voor een uitvaartondernemer waar u een goed gevoel bij heeft.

Wilt u meer hierover weten? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een van onze medewerkers.